Quantcast

Bejzbol

   Bejzbol je u SAD jedan od najpopularnijih sportova zahvaljujući #MLB ligi. U regionu je najpopularniji u Hrvatskoj.

Danko

  Bejzbol je timski sport koji se igra sa palicom. U igri učestvuju po devet igrača na obe strane, i periodično se menjaju u napadu i odbrani. Poeni se osvajaju tako što, kada je ekipa u odbrani, bacač pokušava da pogodi svog hvatača i tako izbaci napadača protivničke ekipe, koji stoji sa palicom i pokušava da udari lopticu što dalje (van igrališta, i ostvari houm run) ili da dobaci lopticu do svojih igrača, te trčanjem osvoji četiri baze u terenu i donese poen svojoj ekipi.

  Sama reč potiče od engleske reči baseball, koja znači base (baza) i ball (lopta), i koja opisuje samu suštinu igru, osvajanje baza koje sačinjavaju teren u obliku lepeze, a koje su međusobno udaljene 27,45 metara.


sportret