Quantcast

Bilijar

   Bilijar je uopšteni naziv za igre koje se igraju sa bilijarskim kuglama i bilijarskim štapom. Može se igrati profesionalno i rekreaktivno.

Danko

  Bilijar se može podeliti na tri osnovne celine: Karambolbilijar sa rupama i snuker. Na našim prostorima najpopularnija je takozvana „osmica“, koja se igra tako što se kugle ubacaju u rupe, za razliku od karambola koji se igra na stolovima bez rupa. 

  Stol na kojem se igra bilijar sa rupama obično ima po šest rupa, a postoje i podvarijante igara kao što su devetkadesetkapreko martinele.

  Poseban vid bilijara je snuker (snooker), koji je najpopularniji u Velikoj Britaniji i njenim bivšim kolonijama.

  U regionu postoji veliki broj klubova koji pružaju mogućnost igranja profesionalnog i rekreativnog bilijara.


sportret