Quantcast

Gimnastika

   Gimnastika je uz atletiku, bazični sport, u smislu što zahteva motoričke veštine i sposobnosti za koordinaciju, spretnost i fleksibilnost u prostoru.

AlcoBoys98

  Gimnastika se vremenom razvijala i dobila nove moderne kategorije, pa se danas može podeliti u sedam podkategorija: Umetnička gimnastika, ritmička gimnastika, skokovi na trambolini, sportski aerobik, sportska akrobatika i opšta gimnastika.

  Svakako, gimnastika je i standardni sport na #OlimpijskimIgrama, na kojima je zastupljena u više disciplina, u zavisnosti da li su žene ili muškarci u pitanju.

  Muške discpiline na OI su parter, konj sa hvataljkama, vratilo, krugovi, preskok, razboj, dok žene nastupaju takođe u disciplinama preskog i parter, ali i na gredi i dvovisinskom razboju.

  Gimnastiku je poželjno praktiktovati preventivno u ranom stadijumu razvoja deteta radi sprečavanja eventulalnih deformiteta.


sportret