Quantcast

Go

@go
Go
   Go je stara kineska misaona igra koja svojom organizacijom i takmičenjima ima elemente sporta poput šaha.

AlcoBoys98

  Go je najstarija misao igra, procenjuje se da je stara između 3-4 hiljade godina i to je čini najstarijom igrom koja se i danas igra po nepromenjenim pravilima.

  Igraju je dva igrača, sa figuricama koje se nazivaju kamenovi, i to tako što na početku partije svaki od igrača ima po 180 kamenova. Igra se na tabli od po 19 horizontalnih i vertikalnih linija koja podseća na tablu šaha.

  Posebno zanimljivo je što u igri ne postoji mogućnost nerešenog ishoda, jer se igraču koji igra drugi, dodaje 6,5 poena kao kompenzacija iz razloga što se nalazi u podređenom položaju, jer igrač koji vuče prvi porez ima određenu prednost. 

  Profesionalne Go partije mogu trajati više sati, a ponekad i više dana, jer je potrebno dosta vremena za ozmišljavanje adekvatne taktike.


sportret