Quantcast

Grad Novi Pazar

  Grad Novi Pazar je jedan od 25 službenih gradova u Republici Srbiji. Nalazi se u Raškom okrugu, u regionu Šumadije i zapadne Srbije. Popisom stanovništa 2011. godine, prema podacima republičkog zavoda za statistiku, na teritoriji grada Novog Pazara, popisano je 100.410 stanovnika.

  Sedište grada Novog Pazara nalazi se u naselju Novi Pazar. Na teritoriji grada nalazi se 99 naselja.11 meseci :: 24-Mar-2016 16:44:53

Verifikovan nalog OK Novi Paza...

Odbojkaški klub Novi Pazar iz ...


@grad.novipazar

Naselja :: 99

Deževa
Vučiniće
Gornja Tušimlja
Brđani
Koprivnica
Leča
Gračane
Radaljica
sportret