Quantcast

Grad Široki Brijeg

  Grad Široki Brijeg je jedan od 12 gradova u Republici Bosni i Hercegovini. Nalazi se u Zapadnohercegovačkom kantonu, u Federaciji Bosne i Hercegovine. Prema rezultatima preliminarnog popisa federalnog zavoda za statistiku iz 2013. godine, na području grada Širokog Brijega, živi 29.809 stanovnika.

  Sjedište grada Širokog Brijega nalazi se u naselju Široki Brijeg. Na području grada nalazi se 34 naselja.@grad.sirokibrijeg

Naselja :: 34

Biograci
Podvranić
Izbično
Privalj
Buhovo
Grabova Draga
Turčinovići
Dobrkovići
sportret