Quantcast

Grad Subotica

  Grad Subotica je jedan od 25 službenih gradova u Republici Srbiji. Nalazi se u Severno-bačkom okrugu, u regionu Vojvodine. Popisom stanovništa 2011. godine, prema podacima republičkog zavoda za statistiku, na teritoriji grada Subotice, popisano je 141.554 stanovnika.

  Sedište grada Subotice nalazi se u naselju Subotica. Na teritoriji grada nalazi se 19 naselja.


Asnex
Sportret

@grad.subotica

Naselja :: 19

Hajdukovo
Mišićevo
Bački Vinogradi
Subotica
Novi Žednik
Šupljak
Ðurđin
Čantavir
sportret