Quantcast

Jet Ski

   Jet Ski originalno označava malo vodeno plovilo koje je proizvela japanska firma Kawasaki. Vremenom su sva plovila slične namene počela da se nazivaju Jet Ski, a iz svega se izrodio i sport sa istim imenom.

AlcoBoys98

  Jet Ski je jedan od najmlađih sportova. Prva sportska asocijacija osnovana je 1980. godine, iz koje kasnije izrasta International Jet Sports Boating Association, koja počinje da organizuje takmičenja u Jet Ski-u, i koja danas broji blizu 90 zemalja članica.

  Kasnije Jet Ski kao sport počinje da se širi na Evropu i Balkan, tako da su i u regionu u nekoliko zemalja osnovani Jet Ski savezi.

  Pored sportskog i takmičarskoj dela, Jet Ski je veoma rasprostranjen kao rekreativni vid zabave.


sportret