Quantcast

Kyokushinkai

   Kyokushinkai ili @kyokushin je full contact verzija @karate-a, te se razlikuje od ostalih stilova po tome što su dopušteni udarci punom snagom.

Kafa

  Kyokushinkai se smatra najjačim stilom karatea, iz razloga što takmičari koji se bore ovim stilom ne nose zaštitnu opremu, a takođe ostvaruju zapažene rezultate u K1 borbama.

  Trening se sastoji od tri ključna elementa, često navođenih kao 3K, od tri japanske reči, a to su kihon (tehnika), kata (forma) i kumite (sparing), jer se pažnja poklanja svim aspektima, kako fizičke tako i mentalne spremnosti. Iz tog razloga zastupljenost kata je presudna kao vid ritualnog samo-treniranja, dok se sparing koristi kako bi takmičar stalno bio u prilici imitirati pravu borbu.


sportret