Quantcast

Mačevanje

   Mačevanje je sport u kojem se dva takmičara bore sa oružjem, zaštićeni odgovarajućom opremom, koja se sastoji od odela, rukavica i maske.

Kafa

  Moderno mačevanje odigrava se na adekvatnoj stazi širine do 2 metra i dužine do metara. Cilj borbe je postići što više pogodaka u odgovarajući deo tela, a ti pogoci se beleže automatizovanim elektronskim sistemom koji sabira poene, te prvi takmičar koji postigne određeni broj poena odnosi pobedu.

  U mačevanju postoje tri discipline koje se dele na osnovu toga sa kojim oružjem se održava borba, pravilima koje važe za određenu disciplinu, kao i delu tela protivnika koji se boduje kao pogodak. 

  Prva disciplina je floret, u kojoj se boduje isključivo ubod sa vrhom oružja u torzo protivnika, ne računajući glavu i vrat. Potom sledi mač kao disciplina, u kojoj se boduje takođe ubod samo sa vrhom, ali se računa celo telo kao važeća površina prilikom bodovanja, i na kraju postoji i disciplina sablja, koja podrazumeva da se bodovi dobijaju kako za ubod, tako i za tehniku sečenja, ali samo u gornji deo tela protivnika.


sportret