Quantcast

Občina Ankaran

  Občina Ankaran je jedna od 212 občina u Republici Sloveniji. Nalazi se u Obalno-kraškoj regiji, u Primorskoj oblasti. Prema podacima statističnega urada iz 2013. godine, na teritoriji občine Ankaran, popisano je 3.276 stanovnika.

  Središte občine Ankaran nalazi se u naselju Ankaran. Na teritoriji občine nalazi se 1 naselje.@obcina.ankaran

Naselja :: 1

Ankaran
sportret