Quantcast

Občina Divača

  Občina Divača je jedna od 212 občina u Republici Sloveniji. Nalazi se u Obalno-kraškoj regiji, u Primorskoj oblasti. Prema podacima statističnega urada iz 2013. godine, na teritoriji občine Divača, popisano je 3.934 stanovnika.

  Središte občine Divača nalazi se u naselju Divača. Na teritoriji občine nalazi se 31 naselje.@obcina.divaca

Naselja :: 31

Kačiče - Pared
Senožeče
Vremski Britof
Senadole
Matavun
Dane pri Divači
Gornje Ležeče
Goriče pri Famljah
sportret