Quantcast

Općina Bosanski Petrovac

  Općina Bosanski Petrovac jedna je od općina u Republici Bosni i Hercegovini. Nalazi se u Unsko-sanskom kantonu, u Federaciji Bosne i Hercegovine. Prema rezultatima preliminarnog popisa federalnog zavoda za statistiku iz 2013. godine, na području općine Bosanski Petrovac, živi 7.946 stanovnika.

  Sjedište općine nalazi se u naselju Bosanski Petrovac. Na području općine Bosanski Petrovac nalazi se 35 naselja.@opcina.bosanskipetrovac

Naselja :: 35

Oraško Brdo
Drinić
Vođenica
Oštrelj
Bara
Kapljuh
Vranovina
Cimeše
sportret