Quantcast

Općina Busovača

  Općina Busovača jedna je od općina u Republici Bosni i Hercegovini. Nalazi se u Srednjobosanskom kantonu, u Federaciji Bosne i Hercegovine. Prema rezultatima preliminarnog popisa federalnog zavoda za statistiku iz 2013. godine, na području općine Busovača, živi 18.488 stanovnika.

  Sjedište općine nalazi se u naselju Busovača. Na području općine Busovača nalazi se 47 naselja.@opcina.busovaca

Naselja :: 47

Gornja Rovna
Lončari
Nezirovići
Podbare
Mehurići
Javor
Granice
Hozanovići
sportret