Quantcast

Općina Donji Vakuf

  Općina Donji Vakuf jedna je od općina u Republici Bosni i Hercegovini. Nalazi se u Srednjobosanskom kantonu, u Federaciji Bosne i Hercegovine. Prema rezultatima preliminarnog popisa federalnog zavoda za statistiku iz 2013. godine, na području općine Donji Vakuf, živi 14.739 stanovnika.

  Sjedište općine nalazi se u naselju Donji Vakuf. Na području općine Donji Vakuf nalazi se 68 naselja.@opcina.donjivakuf

Naselja :: 68

Dolovi
Prisika
Keže
Babino Selo
Vrbas
Đulovići
Sultanovići
Torlakovac
sportret