Quantcast

Općina Dubrava

  Općina Dubrava je jedna od 428 općina u Republici Hrvatskoj. Nalazi se u Zagrebačkoj županiji, u oblasti središnje Hrvatske. Na popisu 2011. godine, prema podacima državnog zavoda za statistiku, na teritoriju općine Dubrava, popisano je 5.245 stanovnika.

  Sjedište općine nalazi se u naselju Dubrava. Na teritoriju općine Dubrava nalazi se 27 naselja.@opcina.dubrava

Naselja :: 27

Kostanj
Radulec
Ladina
Nova Kapela
Novaki
Koritna
Pehardovac
Svinjarec
sportret