Quantcast

Općina Farkaševac

  Općina Farkaševac je jedna od 428 općina u Republici Hrvatskoj. Nalazi se u Zagrebačkoj županiji, u oblasti središnje Hrvatske. Na popisu 2011. godine, prema podacima državnog zavoda za statistiku, na teritoriju općine Farkaševac, popisano je 1.937 stanovnika.

  Sjedište općine nalazi se u naselju Farkaševac. Na teritoriju općine Farkaševac nalazi se 11 naselja.@opcina.farkasevac

Naselja :: 11

Mački
Donji Markovac
Kabal
Bolč
Ivančani
Majur
Farkaševac
Brezine
sportret