Quantcast

Općina Foča - Ustikolina

  Općina Foča - Ustikolina jedna je od općina u Republici Bosni i Hercegovini. Nalazi se u Bosansko-podrinjskom kantonu, u Federaciji Bosne i Hercegovine. Prema rezultatima preliminarnog popisa federalnog zavoda za statistiku iz 2013. godine, na području općine Foča - Ustikolina, živi 2.213 stanovnika.

  Sjedište općine nalazi se u naselju Ustikolina. Na području općine Foča - Ustikolina nalazi se 32 naselja.@opcina.foca-ustikolina

Naselja :: 32

Sorlaci
Njuhe
Račići
Podgrađe
Donje Žešće
Borovinići
Kolakovići
Mravljača
sportret