Quantcast

Općina Fojnica

  Općina Fojnica jedna je od općina u Republici Bosni i Hercegovini. Nalazi se u Srednjobosanskom kantonu, u Federaciji Bosne i Hercegovine. Prema rezultatima preliminarnog popisa federalnog zavoda za statistiku iz 2013. godine, na području općine Fojnica, živi 13.047 stanovnika.

  Sjedište općine nalazi se u naselju Fojnica. Na području općine Fojnica nalazi se 55 naselja.@opcina.fojnica

Naselja :: 55

Bakovići
Dusina
Mujakovići
Voljevac
Klisura
Ragale
Paljike
Polje Šćitovo
sportret