Quantcast

Općina Gornji Vakuf - Uskoplje

  Općina Gornji Vakuf - Uskoplje jedna je od općina u Republici Bosni i Hercegovini. Nalazi se u Srednjobosanskom kantonu, u Federaciji Bosne i Hercegovine. Prema rezultatima preliminarnog popisa federalnog zavoda za statistiku iz 2013. godine, na području općine Gornji Vakuf - Uskoplje, živi 22.304 stanovnika.

  Sjedište općine nalazi se u naselju Gornji Vakuf - Uskoplje.


@opcina.gornjivakuf-uskoplje

Naselja :: 52

Voljevac
Boljkovac
Donja Ričica
Rosulje
Bistrica
Gaj
Podgrađe
Paloč
sportret