Quantcast

Općina Gradačac

  Općina Gradačac jedna je od općina u Republici Bosni i Hercegovini. Nalazi se u Tuzlanskom kantonu, u Federaciji Bosne i Hercegovine. Prema rezultatima preliminarnog popisa federalnog zavoda za statistiku iz 2013. godine, na području općine Gradačac, živi 41.836 stanovnika.

  Sjedište općine nalazi se u naselju Gradačac. Na području općine Gradačac nalazi se 34 naselja.@opcina.gradacac

Naselja :: 34

Biberovo Polje
Jelovče Selo
Turić
Gornja Međiđa
Zelinja Gornja
Vučkovci
Donja Međiđa
Rajska
sportret