Quantcast

Općina Kloštar Ivanić

  Općina Kloštar Ivanić je jedna od 428 općina u Republici Hrvatskoj. Nalazi se u Zagrebačkoj županiji, u oblasti središnje Hrvatske. Na popisu 2011. godine, prema podacima državnog zavoda za statistiku, na teritoriju općine Kloštar Ivanić, popisano je 6.091 stanovnika.

  Sjedište općine nalazi se u naselju Kloštar Ivanić. Na teritoriju općine Kloštar Ivanić nalazi se 11 naselja.@opcina.klostarivanic

Naselja :: 11

Stara Marča
Lipovec Lonjski
Predavec
Donja Obreška
Krišci
Šćapovec
Kloštar Ivanić
Gornja Obreška
sportret