Quantcast

Općina Odžak

  Općina Odžak jedna je od općina u Republici Bosni i Hercegovini. Nalazi se u Posavskom kantonu, u Federaciji Bosne i Hercegovine. Prema rezultatima preliminarnog popisa federalnog zavoda za statistiku iz 2013. godine, na području općine Odžak, živi 21.289 stanovnika.

  Sjedište općine nalazi se u naselju Odžak. Na području općine Odžak nalazi se 13 naselja.@opcina.odzak

Naselja :: 13

Gornja Dubica
Posavska Mahala
Gornji Svilaj
Vrbovac
Odžak
Donja Dubica
Potočani
Donji Svilaj
sportret