Quantcast

Općina Pale - Prača

  Općina Pale - Prača jedna je od općina u Republici Bosni i Hercegovini. Nalazi se u Bosansko-podrinjskom kantonu, u Federaciji Bosne i Hercegovine. Prema rezultatima preliminarnog popisa federalnog zavoda za statistiku iz 2013. godine, na području općine Pale - Prača, živi 1.043 stanovnika.

  Sjedište općine nalazi se u naselju Prača. Na području općine Pale - Prača nalazi se 15 naselja.@opcina.pale-praca

Naselja :: 15

Datelji
Brdarići
Čemernica
Kamenica
Donja Vinča
Čeljadinići
Renovica
Bulozi
sportret