Quantcast

Općina Pušća

  Općina Pušća je jedna od 428 općina u Republici Hrvatskoj. Nalazi se u Zagrebačkoj županiji, u oblasti središnje Hrvatske. Na popisu 2011. godine, prema podacima državnog zavoda za statistiku, na teritoriju općine Pušća, popisano je 2.700 stanovnika.

  Sjedište općine nalazi se u naselju Donja Pušća. Na teritoriju općine Pušća nalazi se 8 naselja.@opcina.pusca

Naselja :: 8

Bregovljana
Dubrava Pušćanska
Donja Pušća
Hrebine
Gornja Pušća
Žlebec Pušćanski
Marija Magdalena
Hruševec Pušćanski
sportret