Quantcast

Općina Sanski Most

  Općina Sanski Most jedna je od općina u Republici Bosni i Hercegovini. Nalazi se u Unsko-sanskom kantonu, u Federaciji Bosne i Hercegovine. Prema rezultatima preliminarnog popisa federalnog zavoda za statistiku iz 2013. godine, na području općine Sanski Most, živi 47.359 stanovnika.

  Sjedište općine nalazi se u naselju Sanski Most. Na području općine Sanski Most nalazi se 67 naselja.@opcina.sanskimost

Naselja :: 67

Donji Dabar
Bojište
Koprivna
Gornji Lipnik
Stari Majdan
Lužani
Đurići
Okreč
sportret