Quantcast

Općina Sapna

  Općina Sapna jedna je od općina u Republici Bosni i Hercegovini. Nalazi se u Tuzlanskom kantonu, u Federaciji Bosne i Hercegovine. Prema rezultatima preliminarnog popisa federalnog zavoda za statistiku iz 2013. godine, na području općine Sapna, živi 12.136 stanovnika.

  Sjedište općine nalazi se u naselju Sapna. Na području općine Sapna nalazi se 13 naselja.@opcina.sapna

Naselja :: 13

Baljkovica
Rastošnica
Gornji Lokanj
Kraljevići
Rožanj
Kiseljak
Podgora
Međeđa
sportret