Quantcast

Općina Velika Kladuša

  Općina Velika Kladuša jedna je od općina u Republici Bosni i Hercegovini. Nalazi se u Unsko-sanskom kantonu, u Federaciji Bosne i Hercegovine. Prema rezultatima preliminarnog popisa federalnog zavoda za statistiku iz 2013. godine, na području općine Velika Kladuša, živi 44.770 stanovnika.

  Sjedište općine nalazi se u naselju Velika Kladuša. Na području općine Velika Kladuša nalazi se 49 naselja.@opcina.velikakladusa

Naselja :: 49

Elezovići
Crvarevac
Trnovi
Rajnovac
Nepeke
Gornja Vidovska
Gornja Slapnica
Marjanovac
sportret