Quantcast

Opština Bar

  Opština Bar je jedna od 21 opštine u Republici Crnoj Gori. Nalazi se u Istočno primorskoj Crnoj Gori, u primorskom regionu. Popisom stanovništa 2011. godine, prema podacima zavoda za statistiku, na području opštine Bar, popisano je 42.048 stanovnika.

  Sjedište opštine nalazi se u naselju Bar. Na području opštine Bar nalazi se 83 naselja.@opstina.bar

Naselja :: 83

Veliki Mikulići
Braćeni
Trnovo
Đenđinovići
Mala Gorana
Donji Brčeli
Donji Murići
Dedići
sportret