Quantcast

Opština Demir Kapija

  Opština Demir Kapija je jedna od 84 opštine u Republici Makedoniji. Nalazi se u Vardarskom regionu, u vardarskoj Makedoniji. Na osnovu procena državnog zavoda za statistiku iz 2013. godine, na teritoriji opštine Demir Kapija, živi 4.119 stanovnika.

  Sjedište opštine nalazi se u naselju Demir Kapija. Na teritoriji opštine Demir Kapija nalazi se 15 naselja.@opstina.demirkapija

Naselja :: 15

Demir Kapija
Koprišnica
Klisura
Bistrenci
Korešnica
Besvica
Čiflik
Dračevica
sportret