Quantcast

Opština Kumanovo

  Opština Kumanovo je jedna od 84 opštine u Republici Makedoniji. Nalazi se u Severoistočnom regionu, u istočnoj Makedoniji. Na osnovu procena državnog zavoda za statistiku iz 2013. godine, na teritoriji opštine Kumanovo, živi 108.231 stanovnika.

  Sjedište opštine nalazi se u naselju Kumanovo. Na teritoriji opštine Kumanovo nalazi se 49 naselja.@opstina.kumanovo

Naselja :: 49

Četirce
Kučkarevo
Režanovce
Dovezance
Jačince
Studena Bara
Pezovo
Kumanovo
sportret