Quantcast

Opština Saraj | Grad Skopje

  Opština Saraj | Grad Skopje je jedna od opština u gradu Skopju. Na osnovu procena državnog zavoda za statistiku iz 2013. godine, na teritoriji opštine Saraj, živi 39.729 stanovnika.

  Središte opštine Saraj nalazi se u naselju Saraj. Na teritoriji opštine nalazi se 23 naselja.@opstina.saraj

Naselja :: 23

Grčec
Dolno Svilare
Saraj
Kopanica
Dvorce
Raduša
Gorno Svilare
Ljubin
sportret