Quantcast

Opština Vrapčište

  Opština Vrapčište je jedna od 84 opštine u Republici Makedoniji. Nalazi se u Pološkom regionu, u zapadnoj Makedoniji. Na osnovu procena državnog zavoda za statistiku iz 2013. godine, na teritoriji opštine Vrapčište, živi 27.224 stanovnika.

  Sjedište opštine nalazi se u naselju Vrapčište. Na teritoriji opštine Vrapčište nalazi se 15 naselja.@opstina.vrapciste

Naselja :: 15

Dobri Dol
Vrapčište
Gradec
Galate
Požarane
Toplica
Kalište
Lomnica
sportret