Quantcast

Rafting

   Rafting je popularan sport na vodi koji podrazumeva spuštanje u gumenim čamcima niz rečne tokove. Najuzbudljiviji rafting, odvija se na brzim rekama.

Draško

  Rafting se osim profesionalnog sporta, vrlo često praktikuje i kao turistički vid zabave i rekreacije. Obično se u raftu, koji predstavlja gumeni čamac nalazi do 10 ljudi koji imaju svog kormilara, tj. skipera koji upravlja raftom sa veslom navodeći ga kroz rečne brzace.

  Postoji 6 različitih kategorija raftinga koji se određuju na osnovu prirode reka kojima se plovi. Prvi nivo predstavljaju mirne reke bez ikakvih prepreka, potom svaki sledeći nivo odlikuje postepeni ubrzan tok reke i prepreke koje se nalaze na putanji rafta. Prepreke su od kamenarečnih brzacatalasa, pa sve do većih vodopada i stena kao i naglih propadanja prilikom vožnje. 


sportret