Quantcast

Ribolov

   Ribolov odnosno sportski ribolov podrazumeva lov na ribu sa dozvoljenim sportskim priborom, te je takmičar dužan prilikom lova da se pridržava sportske ribolovne etike i ribolovnih pravila.

Kafa

  Za sportski ribolov generalno važi pravilo da se ulovljena riba nakon merenja, slikanja i beleženja rezultata simbolično vraća u vodu. Ipak, u određenom broju slučajeva takmičaru je dozvoljeno da ulovljenu ribu ponese kući kao trofejni plen ukoliko je lov na takvu vrstu ribe dozvoljen, te ukoliko njena veličinadužinatežina i ostale karakteristike dozvoljavaju tako nešto.

  Ribolov se deli po kategorijama na osnovu toga na kojim vodama se lovi, po načinu i po tehnici ribolova. Tako postoji opšta podela na slatkovodni i morski ribolov, potom na ribolov u rekamaribolov u morima i ribolov u jezerima. Po načinu ribolova, riba se sportski može loviti sa obale, iz čamca, kao i podvodnim ronjenem na dah.

  Najčešće se riba lovi sa štapom za pecanje, ali osim ovoga načina postoji i robolov sa puškom, kao i panulanje tj. varaličarenje, kada se riba lovi u pokretu iz čamca.


sportret