Quantcast

Ronjenje

   Ronjenje predstavlja ljudsku aktivnost ispod površine vode, zadržavajući dah u plućima, ili koristeći pomoćne boce sa vazduhom koje omogućavaju zaron na veće dubine.


  Ronjenje se kao i većina sportova upražnjava i u rekreacijske svrhe, te je vrlo raširen širom planete. Prvi vid ronjenja je svakako ronjenje na dah koje je do današnjih dana dobilo mnošto disciplina, poput podvodnog hokejapodvodnog ragbijapodvodnog ribolova i discipline koja je sinonim za ronjenje na dah apnea-e.

  Među rekorderima se nalazi @gorancolak iz Zagreba koji drži svetske rekorde u disciplinama najduži zaron sa perajima i koji iznosi 288 metara, kao i u disciplini statična apnea uz prethodno udisanje kiseonika, te ovaj rekord iznosi neverovatnih 23 minuta i 1 sekundu.

  Drugi vid ronjenja je ronjenje sa bocom, odnosno SCUBA DIVING tj. Self Contained Underwater Breathing Apparatus. Da bi se ljudi bavili sa ovim sportom, rekreativno ili takmičarski potrebno da je prvo da prođu obuke i kurseve kako bi im se izdale validne dozvole. Trenutni svetski rekord u ronjenju sa bocom iznosi 332 metara dubine. Ipak ronjenje na ovakvim dubinama nosi opasnost od dekompresione bolesti usred promene pritiska. Tako da je proces izlaska iz vode dosta duži nego proces ulaska zbog oslobađanja nastalih mehurića gasova u telu ronioca.


sportret