Quantcast

Skokovi u vodu

   Skokovi u vodu su sport u kojem takmičari sa odskočnih daski skaču, i u toku leta izvode razne akrobatske poteze koje ocenjuju sudije i dodeljuju im bodove za kvalitet skoka.

Draško

  Skokovi u vodu su pored takmičarskog sporta, popularni i kao rekreativni vid zabave. U takmičarskim skokovima postoje dve vrste skokova u vodu. Ili sa odskočnih daski koje su elastične i koje omogućavaju takmičarima da uhvate dodatni impuls i naprave akrobatski skok ili sa fiksiranih betonskih površina koji se naziva toranj. Sa dasaka se skače sa visina od jednog i tri metra, dok je visina tornja 10 metara.

  Pre skoka sami takmičari najavljuju sudijama koju vrstu skoka će izvesti, te u tom smislu nije dozvoljena improvizacija, jer svaki skok nosi unapred određen faktor težine, a sudije ocenjuju uspešnost izvedenog skoka. Posebno se boduje svaki deo skoka, počevši od odrazaleta i samog ulaska u vodu koji mora biti takav da se što manje uzburka tačka ulaska u vodu.

  U regionu su najpoznatiji skokovi sa starih mostova u gradovima kao što su @mostar i @uzice.


sportret