Quantcast

Streličarstvo

   Streličarstvo je sport u kojem se koriste luk i strela, kao i samostrel, a cilj je pogoditi metu na određenom rastojanju što je moguće preciznije.

Toma

  Streličarstvo ne treba mešati sa @streljastvo-m, iako je cilj u oba sporta pogoditi metu, kod streljaštva se koristi municija od olova, dok streličarstvo koristi strelu.

  Samo takmičenje se može odvijati u zatvorenom prostoru, halama, dvoranama ili na otvorenom, što donosi razliku u slučaju duvanja vetra koji može bitno uticati na putanju strele. Takmičari gađaju metu kružnog oblika koja u sebi ima krugove slične kao @pikado, te u zavisnosti koji krug takmičar pogodi dobija određeni broj poena. Najviše se dobija za pogodak u centar koji predstavlja i najmanju metu.

  Postoje razne discipline koje se dele na osnovu toga sa koje udaljenosti se gađaju mete, u dvoranama su mete na udaljenosti od 18-25 metara, dok su na otvorenom od 10-90 metara. Za svako gađanje streličari umaju na raspolaganju od 3 do 6 strela u zavisnosti od discipline.


sportret