Quantcast

Strupina

Strupina
@strupina
Populacija:
Pozivni broj:
752
032
  Općina Maglaj je jedinica lokalne samouprave u kojem se nalazi naselje Strupina. Prema preliminarnim rezultatima popisa federalnog zavoda za statistiku iz 2013. godine u naselju je popisano 752 stanovnika.


Strupina

sportret