Quantcast

Svebor

   Svebor je izvorno srpska borilačka veština, prvi put predstavljena javnosti 1995. godine.

Toma

  Svebor pored elemenata borilačke veštine, insistira i na duhovnom i mentalnom razvoju boraca. Kako je reč o srpskoj borilačkoj veštini u samu pripremu uvedeni su određeni pravoslavni elementi. Tako je recimo obavezan ritual pred početak treninga stajanje u krug svih vežbača, jer krug simbolizuje jednakost svih, dok trener, koji ima zvanje starešine stoji okrenut prema istoku.

  Svi vežbači sa isturenom levom nogom napred potom stavljaju tri prsta desne ruke na sredinu grudi, simbolizujući dodir sa srcem, i podižu ruku i pogled ka nebu. Ruka se ponovo vraća ka srcu i potom se pruža otvoren dlan prema starešini. Krajnji čin je okretanje svih vežbača prema istoku. Tom prilikom vežbači su u obavezi da se prekrste i očitaju molitvu Oče Naš.


sportret