Quantcast

Uslovi korišćenja

   Uslovi korišćenja regulišu odnose izmedju veb portala Sportret (u daljem tekstu Sportret) i registrovanog korisnika Sportreta (u daljem tekstu korisnik). Pristupom i korišćenjem Sportreta, korisnik prihvata bez ograničenja, ove uslove korišćenja. Ukoliko korisnik ne prihvata ove uslove korišćenja bez ograničenja, molimo Vas da napustite Sportret.

Vlasništvo sadržaja

   Informacije koje su sadržane na veb portalu Sportret nije dozvoljeno, u celini ili delimično, kopirati, umnožavati ili na bilo koji drugi način koristiti u svrhu stvaranja ili uvećanja prihoda, direktno ili indirektno, bez izričite prethodne pisane saglasnosti Sportreta.
   Sportret će zaštiti svoja autorska prava, svoja prava intelektualne svojine i ostala srodna prava, kao i druga prava, u najvećoj meri dozvoljenoj zakonom.

Upotreba veb portala

   Informacije na Sportretu mogu sadržati netačne podatke ili štamparske greške. Promene na veb portalu se mogu napraviti periodično u bilo kom trenutku i bez obaveštenja. Sportret se ne obavezuje da redovno ažurira informacije sadržane na ovom veb portalu. Sportret ne garantuje da će veb portal funkcionisati bez prekida ili grešaka, da će nedostaci biti blagovremeno ispravljani ili da je veb portal kompatibilan sa vašim hardverom ili softverom, tim pre što Sportret preuzima usluge servera od drugog pravnog subjekta.

Odricanje od odgovornosti

   Sportret nije odgovoran za sadržaj koji korisnici ostavljaju na stranicama Sportreta, već oni predstavljaju stavove autora određenog sadržaja. Sportret zadržava pravo da određeni sadržaj koji je neprimeren i vulgaran, koji sadrži poruke mržnje ili neptrpeljivosti prema nekoj rasnoj, nacionalnoj, etničkoj ili verskoj grupi ili njenim pripadnicima obriše bez najave i objašnjenja. Ukoliko korisnik učestalo krši pravila koja se odnose na neprimerene poruke, Sportret će takav nalog suspendovati.
   Veb portal koristite na sopstveni rizik. Sportret nije odgovoran za materijalnu ili nematerijalnu štetu, direktnu ili indirektnu koja nastane iz korišćenja ili je u nekoj vezi sa korišćenjem veb portala.

Linkovi ka trećim sajtovima

   Sportret sadrži linkove ka drugim internet sajtovima čiji vlasnik ili korisnik nije Sportret. Takvi linkovi su obezbeđeni isključivo da bi Vama pružili što više informacija. Sportret ne kontroliše i nije odgovoran za rad, sadržaj, politiku privatnosti ili bezbednost ovih sajtova. Sportret ne kontroliše sadržaj ili proizvode ili usluge dostupne na ovim internet sajtovima. Ako uspostavite vezu sa takvim internet sajtovima preko linka na našem veb portalu, to činite na sopstveni rizik i bez saglasnosti Sportreta.

Izmena uslova korišćenja

   Sportret može u svakom trenutku izmeniti ove uslove korišćenja tako što će ažurirati ovaj tekst. Vi ćete automatski biti obavezani novim uslovima korišćenja sadržanim u izmenama, te bi iz tog razloga trebalo da periodično posetite ovu stranicu radi upoznavanja sa trenutno važećim uslovima korišćenja.

20.11.2015. godine.

sportret