Quantcast

Veslanje

   Veslanje je sport na vodi koji može biti individualan ili ekipni. Takmičar, ili više njih sede u čamcu i snagom svojih mišića koristeći vesla pokreću čamac sa ciljem da za što kraći vremenski period pređu određenu distancu.

Milan Grobar Rakic
Toma
Sportret

  Veslanje se razlikuje od @kajak-a između ostalog, i po tome što su vesla fiksirana za ivice čamca, tako da se veslači pokreću napred-nazad u pokretnim sedištima koji se kreću po šinama u čamcu.

  Na osnovu broja fiksiranih vesala po takmičaru u čamcu, dele se i discipline u veslanju. Ukoliko takmičar ima jedno veslo, govorimo o rimen čamcima, a ukoliko takmičar ima dva vesla sa kojima upravlja, reč je o skul čamcima.

  Rimen čamci u većini slučajeva imaju i kormilara, koji upravlja sa pravcem kojim će se čamac kretati, ali postoje i discipline u kojima se ne koristi kormilar. Standardna klasifikacija kod rimen čamaca je 2+, 2-, 4+, 4-, 8+, gde broj predstavlja broj veslača, a + i - oznaku da li ima, tj. nema kormilara.

  Skul čamci sa druge strane generalno ne koriste kormilara, jer se može lakše upravljati ukoliko se izvrši veći pritisak na jednu stranu čamca. Ovde je moguće i induvidualno upravljati čamcem, jer veslač koristi oba vesla prilikom kretanja. U tom slučaju govorimo o skif čamcu. Klasifikacija kod skul čamaca je 1x, 2x, 4x i 8x, naravno u zavisnosti od broja veslača u čamcu.


1 godina :: 6-Jun-2016 14:43:50

Verifikovan nalog VK Čurug...

Još jedan klub iz @veslanje odlučio je da se priključi našoj sportskom mreži. Reč je o...

1 godina :: 6-Jun-2016 14:10:03

Verifikovan nalog VK Beogradsk...

Veslački klub „BEOGRADSKI UNIVERZITET“ sledeći je sportski kolektiv koji se pridružio na...


sportret